سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد

خورنا: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ از صبح امروز دوم آبان آغاز شد و تا ۲۲ آبان ماه نیز ادامه دارد.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰، از ۱۱۴۰۰۰عوامل ستادی و اجرایی استفاده شده و ۵۴۰۰۰ نفر مامور سرشماری در کل کشور از امروز دوشنبه دوم آبان ماه عملیات میدانی سرشماری را با مراجعه به‌در منازل هموطنان با کارت شناسایی و جلیقه مخصوص اجرا خواهند کرد.

در دست بودن شناسنامه و کارت ملی افراد خانوار و اطلاع داشتن فرد پاسخ‌گو از ویژگی‌های مسکن مورد اقامت خانوار روند پرکردن فرم‌ها توسط ماموران سرشماری را تسریع خواهد کرد.

عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران پیش از این گفته بود، ‌از حدود ۲۱ ملیون و ۲۰۰ هزار خانوار،‌۷۰ قلم اطلاعاتی پرسیده خواهد شد.

وی همچنین ضمن تاکید بر محرمانگی اطلاعات شخصی افراد، افزود: از بدو تاسیس تاکنون هیچ شکایتی ازمرکز آمار ایران مبنی بر انتشار اطلاعات افراد گزارش نشده است.

سرشماری ۹۰ اولین سرشماری است که به فاصله ۵ سال از سرشماری قبلی جهت به روز کردن آمار و اطلاعات لازم از دوم الی ۲۲ آبان ماه در کل کشور به مدت ۲۱ روز اجرا خواهدشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.