ساحل سازی کارون را غنی سازی کنید

خورنا: یکی از اقدامات مثبت شهرداری اهواز در دو سال گذشته، ساحل سازی حاشیه کارون بوده که بر اساس اعلام شهرداری، بیش از ۱۵ کیلومتر را در بر می گیرد. این اقدام که باعث زیبایی ساحل کارون شده فضای مناسبی را برای تفرج و گردهم نشینی خانواده ها فراهم آورده است.
در دوره مدیریت شهردار سابق-کتانباف – ساحل سازی کارون از پارک لاله تا پل هفتم، پل پنجم تا پل ششم (شرق و غرب)، پل سوم تا پل در حال احداث نهم و … انجام شد که از جمله اقدامات ماندگار شهرداری است. ضمن آنکه تکمیل پارک ۴۲ هکتاری که پیش از کتانباف ۱۸ هکتار آن اجرایی شده بود در این دوره به پایان رسید.
با توجه به اینکه پروژه ساحل سازی تقریبا به پایان رسیده به نظر می رسد غنی سازی فعالیت های صورت گرفته ضروری است.
در واقع زیرساخت های لازم فراهم شده و شهرداری می تواند با کمک سرمایه گذاران واقعی، فضاهای مفرحی را جهت استفاده خانواده ها فراهم کند همانطور که در پارک جزیره شاهد چنین اقدامات مناسبی بودیم.