وجود سه جایگاه CNG در شوشتر جوابگوی نیاز مردم نیست

خورنا: شوشتر به دلیل مرکزیت شهرستان در مسیر چندشهر وروستا همواره با مشکل عرضه سوخت خودروها روبه رو است، بارها در این باره مطالبی درج شده است ولی در این باره گوش شنوایی وجود ندارد.

به گزارش خورنا، قبلا فقط یک جایگاه CNG در شوشتر فعال بود، که ان هم توسط شهرداری اداره می شد که در چند سال اخیر جایگاه CNG را به سه برابر افزایش یافت ولی باز با کمبود جایگاه CNG در سطح شهر مواجه هستیم.

در سه جایگاه ۱۲ نازل CNG استفاده شده و این ۸ نازل کفاف نیاز شهروندان را نمی دهد و بسیاری از این جایگاه ها با ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند.

در چند ماه اخیر نیز جایگاه سوخت جاگیر فعالیت سوخت رسانی گاز سی ان جی خود را متوقف کرده است و این مسئله مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است.

توسعه جایگاه های سوخت در شهر امری ضروری بوده و این در حالی است که از مدت ها قبل با همکاری دولت و بخش خصوصی چهار جایگاه عرضه سوخت بنزین در این شهرستان بوده است.

لذا اگر بتوانیم جایگاه CNG شوشتر را حداکثر برسانیم نیاز به CNG شهرستان بر طرف می شود ضمن اینکه اخیرا یک جایگاه CNG در شوشتر بدلیل نامعلوم تعطیل شده است.