جلسات محفلی برای انتخاب فرمانداران خوزستان

خورنا: شنیده شده در روزهای گذشته جلسه مشترکی بین یکی از مسئولان سیاسی استانداری خوزستان با دو تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب برگزار شده است.

در این جلسه که در محل دفتر  یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خوزستان  برگزار شده ، تعدادی از نیروهای سیاسی اصلاح طلب به عنوان فرمانداران پیشنهادی برای شهرهای استان خوزستان به مسئول سیاسی مربوطه معرفی شده  است.

همچنین به پیشنهاد فرد سوم حاضر در این جلسه که از اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد و مدتی ست که در کرج سکونت دارد یکی از مسئولان دفتر نمایندگان مجلس ششم به عنوان مسئول جمع آوری رزومه و سوابق اجرایی و ارائه آنها به مسئول سیاسی استانداری خوزستان تعیین گردیده است.

در این ارتباط اخباری در خصوص اینکه حضور مسئول سیاسی مورد اشاره با هماهنگی و اذن استاندار خوزستان بوده است یا اینکه مسئول مربوطه راسا و شخصا و بدون هماهنگی و اطلاع مقتدایی در این جلسه حضور پیدا کرده ، اطلاعاتی در دست نیست.