اولتیماتوم جنگ‌زدگان به دولت و مسئولان

خورنا: گروهی با عنوان «جامعه بازماندگان جنگ تحمیلی» با جمع‌آوری امضاء از رزمندگان و جنگ‌زدگان، مطالباتی را فهرست کرده و در صدد رسیدن به آنهاست.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، این گروه برای رزمندگان، ۱۶ مورد و برای جنگ‌زدگان، ۱۷مورد مطالبات در نظر گرفته و در مقدمه این فهرست اعلام کرده است: «تاکنون خویشتن‌داری و بردباری رزمندگان، جنگ‌زدگان و دیگر آسیب‌دیدگان جنگ باعث شده تا مسئولان امر در جبران بازماندگی‌ها و خسارات و تأمین نیازهای این جامعه بزرگ دچار قصور، غفلت و سهل‌انگاری شوند و صاحبان اصلی انقلاب را به فراموشی بسپارند.»

در پایان این مقدمه نیز آمده است: «با یادآوری مطالبات کلی خود منتظریم تا دولتمردان و گردانندگان نهادهای ذیربط، رسیدگی به خواست‌های حداقلی ما را در دستور کار قرار دهند و علاوه بر پذیرش رسمی آنها، یکایک مطالبات را تا پایان سال ۱۳۹۲ برآورده سازند.»