تحصیل در مدارس چوئبده با میز و نیمکت‌های شکسته

خورنا: رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده گفت: مدارس این شهر مشکلات زیادی دارند.

سید عماد موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: شهر چوئبده با مشکلات و محرومیت‌های زیادی مواجه است.

وی افزود: به همین دلیل نیز نیاز است تا توجه بیشتری به این شهر از سوی مسئولان شهر شود.

رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده ادامه داد: یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در زمینه امکانات و کمبودهای شدیدی است که در مدارس چوئبده وجود دارد.

موسوی تصریح‌ کرد: بر این اساس از مسئولان آموزش و پرورش آبادان و استان می‌خواهیم توجه بیشتری را به مدارس این شهر داشته باشند.

وی اضافه‌ کرد: بر همین اساس از مسئولان درخواست کردیم کارگروهی را تشکیل و به بررسی مشکلات مدارس این شهر بپردازند.

رئیس شورای اسلامی شهر چوئبده خاطرنشان‌ کرد: مدارس فرسوده در کنار میز و نیمکت‌های شکسته شرایط نامناسبی را برای محصلان این شهر ایجاد کرده است.