بازدید معاون وزیر کشور از پروژه‌های عمرانی شهرداری اهواز

خورنا: معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با حضور در اهواز از پروژه‌های عمرانی شهرداری این شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، هوشنگ خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور صبح امروز با هیئت همراه وارد اهواز شد.

این سفر به منظور بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری اهواز صورت گرفته است.