معرفی ۳۸ نفر از دست فروشان ماهی فاسد به دادگاه در رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر: ۳۸ نفر از دستفروشان که اقدام به فروش ماهی فاسد می کردند به دادگاه معرفی شدند.

به گزارش خورنا، فرماندار رامشیر در هشتمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اظهار کرد : تا کنون در مقوله امنیت غذایی و سلامت جامعه اقدامات مؤثری در شهرستان صورت گرفته که این ناشی از عزم جدی همه دستگاههای ذیربط در لزوم برقراری سلامت عمومی جامعه است.

حمید سیلاوی در ادامه با بیان اینکه در دو ماه گذشته شش مورد طغیان بر اثر مسمومیت ماهی در شهرستان گزارش شده بود از معرفی ۳۸ نفر از دستفروشان متخلف که اقدام به فروش ماهی فاسد  می کردند به دستگاه قضایی خبر داد.

وی سلامت را نه فقط نبود بیماری بلکه رفاه جسمی، روانی و اجتماعی مردم دانست و شورای سلامت را متولی این امر دانست.

سیلاوی در پایان خواستار مشارکت و تعامل بیشتر دستگاهها و ارگانهای اجرایی شهرستان با کارگروه شورای سلامت و امنیت غذایی شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.