نمایندگان خوزستان بر صندلی های سبز مجلس تکیه زدند و نفس عمیق کشیدند!!/ بهزاد شیخی

خورنا: بهزاد شیخی در روزنامه کارون نوشت: توماس شلینگ یکی ازاقتصاددانان پیشگام توسعه  نظریه بازی ها و برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۵ است. بازی ترسوها یکی از انواع بازی های این نظریه است که در آن دو بازیگر  در دوخودرو می نشینند و در معبری که فقط یک ماشین می تواند عبور کند . با سرعت به سمت یکدیگر حرکت می کنند . هرکدام زودتر کنار بکشد بازی را باخته است.

در این بازی اگر هر دو بنای همکاری نداشته باشند خواهند مرد. در این صورت اگر یکی از طرفین اطمینان داشته باشد که طرف دیگر کنار نمی کشد و رویکردی غیر همکاری پیش می گیرد برای او بهتر است که منصرف شود، اگر چه” ترسو” نامیده می شود اما حیات خود را حفظ کند.

هر چند در ظاهر اتخاذ تدبیر همکاری مناسب تر خواهد بود لیکن باید توجه داشت برنده نهایی کسی است که در ابتدای بازی و در برابر رویکرد ((قربانی عقلانیت خود شدن )) رقیب بی عقلی خود را با کندن فرمان و از کار انداختن ترمز خودرو نشان دهد.

در ماجرای استعفای نمایندگان استان خوزستان و دعوت دولت به دوئل بازی ترسوها باید پرسید: براستی نمایندگان قربانی عقلانیت خود شدند؟ آیا پیش از شروع بازی هیچ راه حلی برای تعامل، همفکری، مباحثه و… باقی نمانده بود که به یکباره تصمیم به آخرین نوع اعتراض اداری گرفته شد؟؟؟!!!

آیا نمی توانستند مقاله بنویسند، مصاحبه کنند، بیانیه بدهند و از این طریق مردم را در جریان امور قرار دهند؟ آیا دیپلماسی عمومی آنها به دیدار با مردم در مراسم فاتحه خوانی، راهپیمایی و سر زدن به مدیران ادارات ختم می شود و نمی توانستند به شیوه ای دیگر حتی المقدور با نخبگان ارتباط برقرار کنند؟

دلیل عقب نشینی یکباره آنان چه بود؟ آیا متوجه شدند در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس، سوال و… می توان مطالبات را پیگیری کرد؟؟!

یا دلهره اینکه جامعه تورم زده امروز به دنبال تصمیم آنها به خیابان ها بریزند و دامنه مطالباتشان از انتقال آب کارون به اشتغال، محیط زیست، حوزه سلامت، مشکلات شهری و… تسریع پیدا کند و نمایندگان حاضر نیستند در فرآیند سود و زیان هزینه این مطالبات را به موکلان خود پرداخت کنند.

آیا آنها قربانی عقلانیت خود شدند؟ آیا از ابتدا برای شروع، ادامه و پایان بازی تدبیری وجود نداشته است که با یک نهیب خودرویی که از روبرو می آمد :”آقا برو کنار” به دیوار چسبیده اند تا ماشین با فرمان و ترمز دولت عبور کند و آنها شادمان از سلامت باز یافته آرام و بی تعارف کسی، بر صندلی های سبز مجلس تکیه زدند و نفس عمیق کشیدند ؟

چرایی این حادثه سوالات زیادی را برای ما ایجاد کرد که آینده پاسخ به آنها را مشخص خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • مریم چرا هشت سال سکوت چرا اب دهان احمدی را خوردید که تبرک باشد حالا اعتراض این بخاطر خواستن رشوه است نه مردم خوزستان شما اب دهان احمدی را بخورید که تبرک شوید به فکر ملت نیستید این حنای شما رنگ ندارد
  • مشعلی اینا همشون دروغگو هستند فکر کردن ما رو میتونن با این بازیها بپیچونن شما ها یک مشت ترسو هستید نماینده یعنی دانشیار یعنی امیدوار رضایی نه شما ها
  • ماهشهر حبیب ... آقاجری هم استعفا داده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حبیب ... کی توی مجلس بود هیچ صدایی ازش در نمی اید حیات مقدم خوب بود که مرتب نطق می کرد تذکر می داد ظلم شد به مردم ماهشهر که جبیب ... نماینده شد