عماد: حمایت از تولیدات علمی در برنامه دولت است

خورنا: معاون توسعه و پشتیبانی استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدات علمی گفت: دولت در این زمینه برنامه های خوبی دارد و حمایت از تولیدات علمی از جمله برنامه های دولت است.

علی عماد در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان خوزستان که لحظاتی پیش در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز انجام شد، با اشاره به حضور فعال دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی استان خوزستان در این نمایشگاه اظهار کرد: دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه نشان دهنده این موضوع است که استان خوزستان در زمینه امور پژوهشی پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی افزود: دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و علمی، بخش صنعت استان را نسبت به توسعه فناوری امیدوار می کند. طرح های پژوهشی در کشور ما عمر کوتاهی دارند، با این وجود انجام چنین اقدامات پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی موجب رشد نبوغ جوانان و دانشجویان خواهد شد.

عماد تصریح کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی می تواند پایه و اساس برگزاری نمایشگاه های دیگر در آینده شود تا به این ترتیب پژوهشگران استان برای تولید علم و دانش هرچه بیشتر ترغیب شوند.

معاون استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: تولید و توسعه دانش می تواند زمینه اشتغال و در نهایت رفاه جامعه را فراهم کند، به همین دلیل حمایت از حوزه علم و دانش و تولیدات علمی از جمله برنامه های دولت است و در این زمینه برنامه ریزی های خوبی انجام شده است. استانداری خوزستان نیز واحدی با عنوان اداره کل پژوهش و آموزش ایجاد کرده که پژوهشگران و کارآفرینان از طریق این مرکز به بانک پژوهش و فناوری معرفی می شوند.