تصاویر: تامین آب آشامیدنی با تانکر در یک قدمی کـــارون

خورنا: روستای چال اوزا(chal oza) از توابع دهستان جنگه موسوی شهرستان ایذه یکی از روستاهایی است که در چند کیلومتری رودخانه کارون قرار دارند اما هنوز آب آشامیدنی مردمان این روستا و روستاهای حومه به وسیله ی تانکر های دولتی تامین می شود که موجب مشکلات عدیده ای در این روستا شده است. این در حالی می باشد که در بودجه سال ۹۳ ردیف و بودجه برای انتقال آب رودخانه کارون برای استانهای مرکزی اختصاص پیدا کرده است و برای این روستاییانی که چسبیده به کارون هستند خیر!

17882_47717881_79717880_524 17879_935 17878_76417877_686 17876_546 17875_420 17874_120 17873_747 17872_816 17871_825 17870_411