متن کامل “اهداف،راهبردها و برنامه های اجرایی” دکتر ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

خورنا: سلامت عبارت از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و است. جالب توجه است که حکیم نظامی در کتاب پنج گنج خود، با بهره گیری از ایجاز شعر فارسیُ تعریف طولانی سازمان جهانی بهداشت را با دوکلمه سلامت = آسودگی (سلامت به اقلیم آسودگیست) بیان نموده است.

Barnameh

سلامت یک مسئله چند بعدی است حتی امروز علاوه بر بعد جسمی ، روانی  و اجتماعی ، جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند. نظام سلامت در کشور از طریق ارائه خدمات سلامت به انجام رسالت خود در جامعه اقدام می نماید. شکی نیست که موفقیت آن در گرو ارائه ی خدمات اثربخش در مناسبت ترین شکل آن به جامعه می باشد بطوریکه در هر زمان قادر به شناسایی کلیه ی فرصتها جهت بهبود عملکرد خود و نهایتا بهبود ارئه ی خدمات به جامعه و ارتقاء رضایتمندی از نظام سلامت در جامعه باشد.

در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شبکه های بهداشت و درمان کشور با گسترش خدمات و کاستن از بار بیماریها و مرگ و میر و همچنین بهبود امید به زندگی و ارتقاء سلامت موفقیت بارزی داشته است.

در این میان حفظ دستاوردهای گذشته، شناسائی نیازها و اولویت ها و ارتقاء وضعیت فعلی سلامت در تمام سطوح ساختار ، فرایندها و نتایج مورد توجه اینجانب و شورای معاونین خواهد بود که این امر نه تنها بدلیل ارزشهای ذاتی سلامت بلکه تاثیر بی قید و شرط سلامت بر توسعه و تولید پایدار ، حفظ منابع کشور و رضایتمندی جامعه می باشد. سلامت حق و نیاز همگانی است که طبق اصل بیست و نهم قانن اساسی دولت مکلف است طبق قوانین ، از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، خدمات بهداشتی درمانی را برای تمام افراد کشور به عنوان اولویت ملی تامین کند.

Dr-edani

سلامت یکی از پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار به شمار می رود. مدیریت سلامت نیاز به ترسیم چشم انداز و تبیین سیاست ها و جهت گیری سلامت، قانونگذاری و تنظیم مناسبات و روابط، پشتیبانی و حمایت طلبی و برقراری نظام اطلاعات مطمئن و قابل اعتماد می باشد که عمدتاً از مسئولیت های مدیران حوزه سلامت است.

اهم برنامه های پیشنهادی در قالب ۴ هدف کلی به شرح زیر می باشد:

اهداف کلی
۱ – تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
۲ – آموزش ، تربین و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد بر اساس نیازهای جامعه
۳ – نهادینه ساختن پژوهش
۴ – توسعه مدیریت منابع و سامان دهی نظام مدیریتی

تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
۱ – تهیه سند توسعه سلامت استان، بعنوان اصلی ترین پیش نیاز تدوین و اجرای برنامه راهبردی اصلاح شاخص های سلامت
۲ – تدوین برنامه راهبردی اجرای سند توسعه سلامت در استان خوزستان
۳ – افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی همراه با ارتقاء کیفیت خدمات
۴ – بهبود شاخص های سلامت به طور عادلانه در سطح جامعه
۵ – ارتقاء سطح آگاهی های عموم مردم در زمینه سلامت
۶ – ارتقاء سطح پاسخگویی نظام سلامت و راضیت مندی مردم از خدمات
۷ – افزایش مشارکت فعال مردم در برنامه های ارتقاء سلامت
۸ – تامین و تثبیت دانشگاه به عنوان تولیت اصلی اصلاح عوامل موثر بر سلامت استان
۹ – توسعه پژوهش های کاربردی با نگاه سلامت محور
۱۰ – ساماندهی و اجرای نظام ارجاع، نظام غربالگری، مراقبت و پیگیری بیماریها
۱۱ – تقویت واحدهای ستاد هدایت خدمات اورژانس و مرکز اطلاع رسانی دارویی
۱۲ – بازنگری کامل طرح توسعه شبکه های بهداشتی بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته
۱۳ – سامان دهی نیروی انسانی در تمام رده های حوزه معاونت بهداشتی بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی
۱۴ – استفاده از نیروی توانمند، خلاق، دلسوز و علاقمند به حوزه بهداشت در پست های مدیریتی استانی و شهرستانی
۱۵ – نظارت و توانمند کردن تیمهای سلامت روستائی با اولویت پزشک خانواده روستایی
۱۶ – پیگیری شاخص های ۵۲ گانه عدالت در سلامت با همکاری درون بخشی و بین بخشی
۱۷ – توسعه مراکز درمان و پیشگیری از سرطانها و انجام مطالعات بنیادی با کمک سازمانهای مردم نهاد داخلی و خارجی
۱۸ – لزوم ارتقاء و تثبیت تریاژ در اورژانس های بیمارستانی و تامین نیروی لازم
۱۹ – اجرای اصول و فنون حمایت طلبی در نظام سلامت
۲۰ – پیگیری جهت راه اندازی و تکمیل باقی مانده طرح های توسعه شبکه از قبیل مراکز بهداشتی شهری، روستایی، خانه بهداشت  پایگاه های بهداشتی

آموزش ، تربین و تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد بر اساس نیازهای استان
۱ – ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
۲ – تسعه و گسترش رشته های تحصیلات تکمیلی در گروه های علوم پایه و بالینی
۳ – تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز استان
۴ – ارتقاء کیفی سطح علمی اعضای هیات علمی
۵ – ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقیت ها و تقویت انگیزه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
۶ – بهبود و اصلاح ساختار نظام آموزشی دانشگاه
۷ – توسعه فن آوری و امکانات نوین آموزشی به منظور ارتقاء رایندهای آموزشی
۸ – ارتباط با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور به منظور تبادلات دانشجو و هیات علمی و ایجاد دوره های مشترک
۹ – ایجاد ارتباط فعال با دیگر دانشگاه های همجوار در استانهای مجاورجهت تبادل بیمار و کادر درمانی برای تبدیل دانشگاه به یک قطب آموزشی درمانی در جنوب غرب کشور
۱۰ – بهره گیری از شبکه های آموزش مجازی مدون  و بازآموزی در جهت سوق دادن آموزش مجازی
۱۱ – احیاء نظام اعتباربخشی، ارزشیابی و رتبه بندی واحدهای آموزشی
۱۲ – تسهیلات ویژه برای جذب و عدم مهاجرت اعضای هیات علمی
۱۳ – تدوین برنامه راهبردی معاونت آموزشی و دانشکده ها
۱۴ – افزایش سطح سلامت جسمی و روانی دانشجویان و ایجاد روحیه نشاط
۱۵ – تدین، اصلاح و تکمیل آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی درون دانشگاهی و نظارت بر اجرای دقیق آنها
۱۶ – بهبود اراپه خدمات معیشتی و رفاهی لازم در دوران دانشجویی
۱۷ – رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

نهادینه ساختن پژهش
۱ – تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیازهای منطقه ای و ملی
۲ – برنامه ریزی راه اندازی یک پژوهشکده
۳ – افزایش سالانه طرح های تحقیقاتی بر اساس نیازهای استان
۴ – افزایش مسارکت بخش صنعت و بخش خصوصی در مقوله پژوهش
۵ – انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور کشف عوامل موثر در آلودگی هوا در استان با مشارکت محیط زیست و بخش صنعت
۶ – انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور شناسائی دلایل افزایش شیوع سرطانها
۷ – انجام پژوهش های کاربردی در زمینه شاخص های کیفی آب آشامیدنی با ارتقاء همکاری بین بخشی
۸ – کنترل بهداشتی و کیفی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با انجام پژوهش های کاربردی و تجهیز آزمایشگاه های کنترل کیفیت با مساعدت سازمانهای مردم نهاد
۹ – افزایش مکانیسم های انگیزشی در هیات علمی، کارشناسان و دانشجویان به انجام پژوهش
۱۰ – ایجاد زمینه همکاری مشترک با مراکز تحقیقاتی منطقه ای و بین المللی و توسعه ارتباط با مراکز داخلی
۱۱ – افزای کمی و کیفی اطلاع رسانی
۱۲ – تدوین برنامه راهبردی معاونت پژوهشی

توسعه مدیریت منابع و ساماندهی مدیریتی
۱ – توسعه مدیریت منابع انسانی در زمینه های مهارت کارکنان و مدیران، فرایندهای انجام کار، امکانات رفاهی، ساماندهی نظام مدیریتی، بهبود ساختار تشکیلاتی و استفاده بهینه از منابع انسانی
۲ – توسعه مشارکت و نظام مند بخش خصوصی
۳ – استقرار و توسعه نظام بودجه ریزی عملیاتی
۴ – توسعه مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه
۵ – توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات در جهت افزایش بهره وری منابع
۶ – سرمایه گذاری بر روی توریسم سلامت
۷ – حمایت از گسترش مشارکت مردمی در ساخت موسسات درمانی و یا مشارکت در طرح های سلامت محور
۸ – استفاده بهینه از منابع مالی موجود و تلاش در جهت افزایش اعتبارات مالی
۹ – ایجاد فرایند لازم برای نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برای کارائی و بهره وری بیشتر با توجه به محدودیت منابع
۱۰ – جذب منابع مالی از بودجه های استانی ، خیرین سلامت و دریافت غرامت از صنایع آسیب رسان بر سلامت در استان
۱۱ – ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های مراقبت های بهداشتی با تاکید بر اقتصاد بهداشت
۱۲ – ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاه
۱۳ – تدوین برنامه راهبردی معاونت

انتهای خبر/ احمد عامری