منافع سیاسی یا استانی؟/ نمایندگان عزیز! بودجه انقباضی است، استعفای خود را پس بگیرید

خورنا: البته مشخص نیست وقتی نمایندگان مجلس شعار مبارزه با غزب و به هیچ گرفتن تحریمها را می دهند چرا در برابر پیامدهای مالی در انقباضی شدن بودجه دولت اینگونه واکنش نشان می دهند؟
اعتراض ها به بودجه ۳۷۸ هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ کل کشور همچنان ادامه دارد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خورنا ؛ کیک بودجه در سالهای کم پولی  و پرپولی بودجه همیشه محل مناقشه دولت و مجلس بوده است. مجلسی ها در اولین وعده های خود برای انتخاب شدن و محبوب ماندن در حوزه انتخاباتی ، همواره ازکیک بودجه وعده می دهند حال آنکه دولتی ها الزام دارند که نهایت تلاش خود را در کمتر هزینه کردن منابع مصروف کنند.

این دو تقابل کافی است که بودجه همواره یکی از موضوعات پرچالش دولت و مجلس بماند.داستان فقط مربوط به ایران و دولت های سالهای گذشته و حال نیست.همه کشورها در نحوه هزینه کردن منابع و مصارف در فصول بودجه ریزی با چنین چالش هایی روبرو هستند.اما آنچه بودجه را در سالهای اخیر جذاب تر و پرچالش تر ساخته،رشد ناگهانی حجم و نحوه هزینه کردن منابع آن است.

اولین گام انحراف از بودجه منضبط شده سالهای ۸۲ و ۸۳ را دولت محمود احمدی نژاد در بدو شروع به کار برداشت.زمانی که بودجه سال ۸۴ براساس جداول برنامه چهارم توسعه قرار بود،هدف رشد ۸ درصدی در کنار ۵/۱۵ میلیارد دلار منابع ارزی در بودجه محقق سازد ،ناگهان با وعده پرداخت های خارج از ضابطه  در نیمه سال، به برداشت از حساب ذخیره اورد.خشت اول بی انضباطی که برداشته شد،هر سال دیوار بودجه کج شد،تا درنهایت بودجه سال ۹۲ کل کشوربه نهایت بی انضباطی ،عدم شفافیت و عبور از قوانین و مقررات(طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۱) رسید.

بودجه ۹۲ از همان آغاز با ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری با عدد ۷۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.بودجه ای که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن مصارف عمومی بود و ۵۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای آن پیش بینی شده بود.با این حال عملکرد ۸ ماهه نخست سال سال جاری حکایت از جذب تنها ۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد.

دولت یازدهم با عنایت به همین روند،تصمیم به واقعی کردن بودجه عمرانی در بودجه سال ۹۳ کل کشور گرفت. از همین رو با کاهش ۳۳ درصدی بودجه عمرانی برای سال ۹۳ کل کشور، در راستای واقعی سازی اعداد بودجه گام برداشت. استدلال دولت این است که در سالهای گذشته دولت ارقام واقعی برای بودجه عمرانی در نظر نگرفته است.هر سال با رشد بادکنکی بودجه عمرانی تنها به وعده های نمایندگان پاسخ داده و در نهایت هیچ کدام از وعده ها محقق نشده است.

چه انکه عملکرد سالهای اخیر نشان می دهد که بودجه عمرانی تنها منبع تامین کسری بودجه های دولت بوده است.اما کاهش ۳۳ درصدی بودجه عمرانی به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده است. استعفای دسته جمعی ۱۸ نماینده استان خوزستان و به دنبال آن استعفای نمایندگان استان کردستان و لرستان سبب بروز چالش جدی بین دولت و مجلس شده است.

البته مشخص نیست وقتی نمایندگان مجلس شعار مبارزه با غزب و به هیچ گرفتن تحریمها را می دهند چرا در برابر پیامدهای مالی در انقباضی شدن بودجه دولت اینگونه واکنش نشان می دهند.اعتراض ها به بودجه عمرانی سال ۹۳ کل کشور  همچنان ادامه دارد؛ این اولین بار است که نمایندگان در اعتراض به نحوه تقسیم بودجه که یک پدیده اقتصادی است، استعفا کرده اند.پیش از این هرگز سابقه نداشته که استعفای دست جمعی در اعتراض به یک پدیده اقتصادی صورت بگیرد.آخرین استعفای دست جمعی در مجلس ششم و دراعتراض به رد صلاحیت  گسترده نامزدهای انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت که منجر به تحصن شد.