۳۳ عضو هیئت علمی جذب دانشکده علوم پزشکی آبادان شدند

خورنا: معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: ۳۳ عضو هیئت علمی در ۲ فراخوان صورت گرفته، جذب دانشکده علوم پزشکی آبادان شدند.

عبدالله خوان‌زاده امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: تا به امروز ۳۳ عضو هیئت علمی در دو فراخوان جذب معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان شده و ۱۱ نفر نیروی انسانی نیز برای فعالیت در دانشکده پرستاری و پزشکی استخدام شدند.

وی از تاسیس رشته‌های جدید این مجموعه گفت و اضافه کرد: رشته پزشکی بعد از بازدید صورت گرفته وزارتی که در شهریور ماه صورت گرفت مورد تایید قرار گرفته و مجوز روزانه رشته پرستاری را نیز دریافت کردیم.

معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان در همین خصوص افزود: جذب دانشجو در رشته کارشناسی پیوسته (روزانه) اتاق عمل بعد از بازدید وزارتی آبان ماه ۹۲ مورد موافقت قرار گرفت و کارشناسی پیوسته (روزانه) علوم آزمایشگاهی و کارشناسی پیوسته (شبانه) مدارک پزشکی نیز رشته‌های جدید محل خدمت ما هستند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان خاطرنشان کرد: جلسه با مدیران گروه دانشگاه جندی‌شاپور اهواز، تعمیر اساسی و کامل تجهیز دانشکده پزشکی آبادان، بازدید اداری از خوابگاه و سلف سرویس، خریداری تجهیزات خوابگاه‌ها و برگزاری جلسات هم‌اندیشی و آزاداندیشی نیز از دیگر اقداماتی بود که توسط این معاونت انجام شده است.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به گسترش فعالیت‌های معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی آبادان، به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال کتاب خریداری شده و در اختیار دانشجویان و مدرسان شاغل در مجموعه قرار گرفته است.