کارکنان در سیستم اداری شبیه ماشین امضا شده اند

خورنا: معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران نسبت به اعمال خود در سیستم اداری است.

فرج الله خبیر یش از ظهر سه شنبه در همایش مبارزه با فساد اقتصادی و ارتقای نظام اداری در اهواز با بیان اینکه اصولا فلسفه تشکیل دستگاه ها ارایه خدمات به مردم است گفت: غالبا سازمان ها با اهداف مختلف مانند؛ تمرکز قدرت و یا ثروت و دارایی تشکیل می شوند و بعضی دیگر نیز اقتصاد و معیشت مردم را سرلوحه کار خود قرار می دهند و اهداف برخی دیگر نیز بر مبنای سلامت و بهداشت است.

افزود: اگر در انجام امورمعمول در سازمان ها نظم وجود نداشته باشد به طور حتم مشکلات فراوانی در ارائه خدمت به مردم پیش می آید و وقوع این گونه مسائل به معنای بی توجهی به فلسفه وجودی سازمان ها است.

وی با اشاره بر اینکه، عدم توجه به قوانین باعث از بین رفتن سرمایه های ملی می شود گفت: نتیجه عمل نکردن به قانون در سازمان ها در موجب افزایش نارضایتی مردم خواهد داشت و اگر این نارضایتی برطرف نشود جایگاه ارکان حکومتی در جامعه با خطر مواجه می شود.

خبیرتصریح کرد: قوانین و مقرراتی که به سازمان ها ابلاغ می شوند مشخصص کننده چارچوب برای حرکت آن ها هستند و خروج از محدوده این چارچوب ها می تواند نقطه آغاز فساد باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان افزود: حتی انسانهای اولیه هم در اجتماعات اولیه خود قوانینی را برای اداره اجتماع کوچکشان وضع کرده بودند.

خبیر مرحله اول مبارزه با فساد اداری را ، باور صحیح کارکنان به اجرای صحیح و شفافیت در اطلاع رسانی به مردم دانست و اظهار کرد: در قانون مبارزه با فساد اداری و سلامت نظام مجازات هایی برای افراد و مسولانی که قصور کرده اند در نظر گرفته شده است.

وی همچنین مرحله دوم در جلوگیری از فساد اداری را نظارت بی وقفه توسط ارگان های نظارتی عنوان کرد و گفت: افزایش آگاهی مردم در چگونگی دریافت خدمات از سازمان ه یکی دیگر از مسائلی است که منجر به کاهش فساد در نظام اداری می شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: متاسفانه در سیستم اداری شاهد این هستیم که کارکنان شبیه ماشین امضا شده اند و پیگیری درست انجام نمی شود همچنین یکی موضوعاتی که باید توجه فراوانی به آن شود پاسخگو بودن کارگزاران نسبت به اعمال خود در سیستم اداری است.

خیبرگفت : در حال حاضر با کاستی های زیادی در بدنه امور مواجه هستیم و باید تلاش کنیم مشکلات برطرف شود و شرایط مناسبی برای ادامه خدمت فراهم گردد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.