آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی در پالایشگاه آبادان راه اندازی شد

خورنا: رئیس آزمایشگاه مرکزی شرکت پالایش نفت آبادان از راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی میکروبیولوژی در آزمایشگاه مرکزی این شرکت خبر داد.
محمدجواد مفتاح در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دلایل موفقیت سازمانی این شرکت را توجه به شرایط زیست‌ محیطی عنوان کرد و گفت: در این راستا ضرورت توسعه و احداث واحدهای جدید در پالایشگاه آبادان احساس می شد.

وی افزود: با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی شهرستان آبادان، پاسخگویی به یک نیاز مبرم جمعیت ساکن از جمله دلایل راه اندازی آزمایشگاه بیولوژیک در آزمایشگاه مرکزی پالایشگاه بود.

مفتاح از وجود میزان قابل توجه انواع ارگانیسم‌ها در پسابهای صنعتی خروجی واحدهای جدید RO و بویلرها که سلامت آبها و در نتیجه سلامت ساکنان منطقه را به مخاطره می اندازد علت مضافی برای برقراری چنین آزمایشگاه کنترلی عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی این آزمایشگاه گامی موثر در جهت رفع مخاطرات پیش‌رو خواهد بود.

وی تصریح کرد: پیشتر به دلیل نبود این آزمایشگاه و عدم کنترل بیولوژیکی نمونه های گرفته شده از پساب، این شرکت متحمل پرداخت هزینه‌های هنگفتی از سوی سازمان محیط ‌زیست می شد ضمن آنکه انجام تستهایی بیولوژیکی توسط مراکز برون سازمانی، هزینه های فراوانی را برای شرکت در بر داشت که خوشبختانه با راه اندازی این آزمایشگاه مشکلات یاد شده مرتفع شد.

رئیس آزمایشگاه مرکزی پالایش نفت آبادان یادآور شد: دریافت مدارک ایزو۱۴۰۰۱ و استفاده از کارشناسان کارآمد، توانمند و با تجربه که باعث دریافت مدرک آزمایشگاه معتمد زیست‌محیطی نیز شد، زمینه‌ای مناسب در جهت برقراری، تکمیل و به‌ روزرسانی این واحد را فراهم کرده بود.

به گفته مفتاح، اموری همچون شناسایی باکتری‌های آهن، شناسایی نمونه Biocid برای قارچ آسپروژیلوس‌نگرا، نمونه Biocid برای انگل، نمونه Biocid برای جلوگیری از رشد باکتری‌های هوازی هتروتروف، نمونه Biocid برای جلوگیری از رشد باکتری‌های بی‌هوازی SRB، همچنین آزمایش‌های MPN فوکال کلی‌فرم، MPN توتال ‌کلی‌فرم احتمالی، MPN توتال کلی‌فرم تاییدی، تعیین MPN انتروکوک، تعیین‌کننده باکتری بی‌هوازی در نمونه ‌CS آب و پساب و دیگر موارد، بررسی میکروبی نمونه میکروبیولوژی(لام مطروب)، رنگ‌آمیزی گرم، نمونه‌برداری و روش نگهداری نمونه از جمله فعالیتهای کاری متخصصان این واحد نوبنیاد است.

وی با قدردانی از تلاش تمامی همکاران در این خصوص گفت: همت و توان کارکنان زحمتکش واحد آزما‌یشگاه میکروبیولوژی، شرایط را برای بهینه سازی آبهای آشامیدنی و استخرها برای رفاه هرچه بیشتر شهروندان فراهم ساخته است.

کاهش میزان آلودگی پساب‌های خروجی که سبب بهتر شدن زمینه زیست‌محیطی برای جانداران دریایی و در مجموع، برقراری مناسب اکولوژی منطقه می شود از دیگر مزایای راه اندازی این آزمایشگاه عنوان شد.