برداشت گل نرگس بهبهان اواخر آذرماه آغاز می‌شود

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی بهبهان گفت: نرگس‌زارهای بهبهان به مرحله گل‌دهی رسیده و تا پایان آذرماه برداشت آن‌ها آغاز می‌شود.

سیدمحمدرضا حسنی عنوان کرد: امسال ۷۵ هکتار از اراضی بهبهان زیر کشت گل نرگس رفته است و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار ۲۵۰ هزار شاخه گل برداشت شود.

وی با اشاره به آغاز کشت محصولات پاییزه در این شهرستان بیان کرد: هم اکنون کشت محصولات گندم و کلزا آغاز شده است. امسال ۲ هزار هکتار گندم آبی، ۲۵ هزار هکتار گندم دیم و ۵۰۰ هکتار کلزای آبی در اراضی بهبهان کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بهبهان افزود: کشت محصولات سبزی و صیفی تا یک ماه آینده آغاز خواهد شد. برای کشت این محصولات ۲ هزار هکتار زمین در نظر گرفته شده است.