سعید حیاتی، نماینده شورای شهرستان بندرماهشهر در شورای خوزستان شد

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر بندرماهشهر بعنوان نماینده شورای شهرستان در شورای  استان خوزستان انتخاب گردید.

سعید حیاتی عضو و رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی بندرماهشهر با کسب رأی از 5 رأی حائز اکثریت  آراء از سوی اعضاء شورای شهرستان انتخاب گردید.

شورای اسلامی شهرستان بندرماهشهر متشکل از اعضاء شورای شهرهای بندرماهشهر، بندرامام ، چمران و بخش مرکزی می باشد که یک نفر از این اضاء به شورای اسلامی استان خوزستان انتخاب و معرفی می شود.

وی اولویتهای کاری خودرا در شورای استان بهرمندی مردم استان خوزستان از حق آلایندگی از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تلاش برای صنایع پائین دستی پتروشیمی و توسعه بخش کشاورزی و صیادی در منطقه شهرستان بندرماهشهر عنوان نمود

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.