علايم مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان

خورنا: کارشناس ارشد دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بیان این‌که مسموميت ناشي از سوء مصرف مواد در جوانان باید جدی گرفته شود، گفت: سوء مصرف مواد و داروها از مشکلاتی است که در سراسر دنیا وجود داشته و عامل ايجاد چالش‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بهداشتی و درمانی جدی است.

دکتر اميرحسين بني‌احمد با اشاره به این‌که در حال حاضر حدود 220 ميليون نفر در سراسر دنیا به این سوء مصرف وابستگی داشته و روزانه به مصرف این مواد مبادرت می کنند، اظهار كرد: این مواد شامل محرک‌ها و مخدرها بوده و داروهایی همچون آمفتامين‌ها، آرام‌بخش‌ها و خواب‌آورها سردسته داروهای مورد وابستگی به شمار می‌روند.

وي افزود: در سوء مصرف و اعتیاد و یا در صورت عدم مصرف به موقع این مواد و داروها، نشانه‌ها و علامت‌های روحی روانی خاصی ایجاد شده و موجب اجبار بیمار به مصرف دوباره و يا منجر به شكست برنامه‌های ترک می‌شود.

این کارشناس با بیان این‌که محرک‌ها موجب بیداری و تحريك‌پذيري مصنوعی و غیرطبیعی می‌شوند، عنوان کرد: این محرک‌ها انرژي شخص را به شکل کامل به هدر می‌دهند و پس از یک دوره سرخوشی حالت‌های خواب آلودگی و خستگی طولاني مدت را برای مصرف‌کننده به همراه خواهد آورد و شخص وابسته برای ایجاد آن حالت های سرخوشی اولیه بعد از خواب طولاني به مصرف دوباره مبادرت می‌کند.

وی توضيح داد: در مورد مخدرها پس از استفاده شخص به حالتی بین خواب و بیداری پيدا می‌کند که نشئگي نامیده می‌شود.

بنی‌احمد خواب‌آلودگی، کاهش دقت و کاهش توان انجام کارها به همراه خواب‌هاي طولاني را نتیجه مصرف این داروها دانست و افزود: در رابطه با هر دو دسته این مواد اعم از محرک و مخدر شخص پس از ایجاد وابستگي جسمی و روحی برای دسترسی به حالت‌های خاص گفته شده، نیازمند مصرف مقادیر بيشتر در دوره های زمانی کوتاه‌تر است و در صورتي كه این استفاده مستمر و مدام نباشد، علامت‌های عدم مصرف یا سندرم “تَرك” اتفاق مي‌افتد.

کارشناس ارشد دفتر تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز با بیان این‌که در محرک‌ها سندرم ترک با خواب‌آلودگی، ركود عملكرد، دوره‌های افسردگي و تيك‌هاي حرکتی و حسی همراه است، تاکید کرد: در مخدرها آب‌ریزش، خمیازه، بی‌قراری تحریک‌پذیری، اختلال خواب و در موارد وابستگي شدید، تشنج در دوره محروميت به همراه خواهد بود.

وي گفت: داروهای مورد مصرف نیز ترکیبات صناعي محرک ها و مخدرها است که علایم سوء مصرفي شبيه به همان ترکیبات مخدر و محرک طبیعی را دارند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.