توقف احداث ساختمان مركز مديريت بحران خوزستان

خورنا: رييس مركز فوريت هاي پزشكي خوزستان گفت: پروژه ساخت مجموعه مركز اورژانس اهواز و مديريت بحران EOC واقع در پادادشهر اهواز در فاز نخست متوقف شد.

دكتر اسداله موسوي اظهار كرد: اعتبار اوليه ساخت اين مجموعه تعيين شد و قرار شد در فاز نخست سوله‌هاي آن و در فاز دوم ساختمان مركز ساخته شود كه پروژه در همان فاز اول متوقف شد.

وي ادامه داد: عمليات ساخت اين مجموعه از سال 89 آغاز شده بود. مجموعه نفت در فاز نخست نتوانست به تعهدات خود براي تامين منابع مالي عمل كند. مجموعه مديريت بحران خوزستان در انتهاي فاز 1 و ابتداي فاز 2 پاداد شهر اهواز، پشت محل احداث بيمارستان جديد طالقاني واقع شده است.

رييس مركز فوريت‌هاي پزشكي خوزستان بيان كرد: مجموعه اورژانس استان پيشنهادي براي از سرگيري عمليات ساخت اين مجموعه ارايه داده است كه نياز به مصوبه هيات وزيران دارد. پيشنهاد اين است كه ساختمان مركز فوريت‌هاي پزشكي استان واقع در كيان‌پارس به فروش برسد و از محل فروش اين ساختمان، مركز پاداد ساخته شود.

موسوي افزود: در اين صورت مراكز اورژانس استان، اورژانس اهواز و مركز مديريت بحران EOC در يك مكان مستقر مي‌شوند. البته چون ساختمان مركز فوريت‌هاي پزشكي خوزستان جزو اموال دولتي است براي فروش آن بايد مصوبه هيات دولت را داشته باشيم كه دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز در حال انجام اين اقدام است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.