تيم بسكتبال پتروشيمي بندر امام در تهران اردو ميزند

خورنا: مديرعامل باشگاه پتروشيمي بندر امام گفت: تيم بسكتبال اين باشگاه براي رسيدن به شرايط آرماني اردوي آماده سازي خود را در تهران برگزار خواهد كرد.

هوشنگ مرمزی افزود: طبق درخواست كادر فني تيم براي انجام اردوي يك هفته اي اواخر اين هفته به تهران سفرخواهد كرد تا تمرينات بدنسازي را انجام دهد.

وي اظهار داشت: تيم در اين اردو دو يا سه بازي تداركاتي با ديگر تيم هاي ليگ برتري انجام خواهد تا تا بازيكنان به هماهنگي لازم دست يابند.

مديرعامل پتروشيمي بندر امام خاطرنشان كرد: برگزاري اين اردو براي تيم بسيرا مهم است زيرا اين اردو شرايط تيم را نسبت به گذشته بهبود خواهد بخشيد.
مرمزي گفت: امسال دغدغه مالي نداريم و بودجه لازم براي حضور پرقدرت در اين مسابقات را در اختيار خواهيم داشت.

وي تصريح كرد: تا آغاز مسابقات ليگ برتر زمان زيادي باقي مانده و در اين مدت فرصت خوبي در جهت آماده سازي تيم داريم.