آموزش و پرورش دزفول به معاونت اداره کل ارتقا یافت

خورنا: مسوول روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش دزفول گفت: این مدیریت اخیرا به معاونت اداره کل ارتقاء یافته است.

“نادر صدری زاده” اظهار داشت:این ارتقا طبق مصوبه هیات وزیران و ارتقای فرمانداری شهرستان دزفول به فرمانداری ویژه از مورخه ۱۹ شهریورماه امسال صورت گرفته است.

وی گفت:با این ارتقاء ، پست سازمانی “غلامرضا نصراله پور”به معاون مدیر کل و مدیر آموزش وپرورش دزفول تغییر کرد.
“غلامرضا نصراله پور” مدیر آموزش و پرورش دزفول نیز در این خصوص از پیگیری نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در این راستا قدردانی و ابراز امیدواری کرد با ارتقاء صورت گرفته ، امکانات آموزشی و فرهنگی شهرستان دزفول افزایش یابد.