عکس/ ساخت بلند ترین برج دنیا در ساحل دریای خزر

خورنا: ساخت این برج به طول 1050 متر در ساحل دریای خزر در جمهوری آذربایجان ، دو میلیارد دلار ، هزینه در پی خواهد داشت.
5992_328