مدیرعامل سابق یکی از پتروشیمی های ماهشهر، معاون وزیر نفت شد

خورنا: باحکم وزیر نفت، عباس شعری مقدم معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد.

وزیر نفت با صدور حکمی، عباس شعری مقدم را به عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب کرد.

در حکم بیژن نامدار زنگنه خطاب به عباس شعری مقدم آمده است: بنا به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به استناد حکم ذیل ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19 اردیبهشت 1391 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله به عنوان مدیرعامل شرکت و معاون وزیر در امور پتروشیمی منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور محوله موفق باشید.

وزیر نفت همچنین در نامه ای از زحمات عبدالحسین بیات، در دوره تصدی مدیریت عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش مهر،عباس شعری مقدم دارای کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک از دانشگاه امیر کبیر تهران است. وی از 1345 تا 1362 در سطوح مختلف سرپرستی و مدیریت صف و میانی در مجتمع پتروشیمی شیراز، از 1362 تا 1373 عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیر فنی و مدیر عملیات، از 1373 تا 1385 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام در ماهشهر مشغول فعالیت بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • ايشان تشربف آورده اند تا دوباره دست حريص پيمانكاران ازخدا بيخبر را برای استعمار و استثمار كارگران پتروشيمی بيش از پيش باز نگهدارند!
    خدا به ما كارگران بدبخت و بي پناه رحم كند!
    تبريك به حاميان و نزديكان ايشان!!