راه اندازی دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشگاه شهیدچمران

خورنا: دوره کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشکده هنر شوشتر وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز راه اندازی می‌شود.

دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی‌ارشد رشته پژوهش هنر در دانشکده هنر این دانشگاه موافقت کرد.

رشته‌های جدید مصوب مقطع کارشناسی‌ارشد از سوی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم به سازمان سنجش آموزش کشور ابلاغ شده تا در دفترچه انتخاب رشته داوطلبان ورود به دانشگاه لحاظ شود.