اكبري عنوان كرد: عدم تحقق مصوبه سال گذشته هيأت‌وزيران در بسياري از ادارات استان

خورنا: معاون آموزش متوسطه اداره‌كل آموزش‌ و پرورش خوزستان با بيان اين‌كه هوشمندسازي مدارس از طريق اعتبار تخصيص‌يافته در بودجه و مصوبه سال گذشته هيأت‌وزيران مبني بر الزام تمام ادارات و دستگاه‌هاي دولتي در هر شهر به هوشمندسازي حداقل يك مدرسه پيگيري مي‌شود، گفت: اين مصوبه در بسياري از ادارات استان عملي نشد و باتوجه به محدوديت‌هاي بودجه امسال، ميزان اعتبار قابل تخصيص به هوشمندسازي هنوز مشخص نيست.

مسعود اكبري با اشاره به هوشمندسازي 708 كلاس پايه ششم ابتدايي از مجموع حدود سه‌هزار كلاس اين پايه در استان، اظهارداشت: از اين تعداد 647 كلاس در مدارس دولتي و 81 كلاس مربوط به مدارس غيردولتي هستند.

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر چهار هزار و 183 باب مدرسه مقطع ابتدايي در استان وجود دارد، خاطرنشان كرد: سال گذشته حدود سه هزار كلاس پايه ششم در مدارس استان راه‌اندازي شد كه تا كنون 708 كلاس اين پايه هوشمندسازي شده‌اند؛ از مجموع مدارس ابتدايي در استان 242 باب را مدارس غيردولتي و سه‌هزار 941 باب را مدارس دولتي تشكيل مي‌دهد.

معاون آموزش متوسطه اداره‌كل آموزش‌وپرورش خوزستان با بيان اين‌كه در آينده تمام كلاس‌هاي درس نيازمند هوشمندسازي هستند، يادآور شد: سال گذشته باتوجه به افزودن درس فناوري به پايه ششم ابتدايي، كلاس‌هاي اين پايه در اولويت هوشمندسازي قرار گرفت اما اين درس امسال به پايه هفتم(اول متوسطه اول) و در سال‌هاي بعد به‌ترتيب به دروس پايه‌هاي هشتم و نهم (دوم و سوم متوسطه اول) افزوده خواهد شد؛ بنابراين در آينده تمام كلاس‌هاي درس بايد به سيستم‌هاي هوشمند تجهيز شوند. البته در حال حاضر نيز بسياري از دروس مقطع متوسطه نياز به تجهيزات هوشمندسازي دارند.

اكبري با اشاره به ثبت‌نام 89 هزار و 273 دانش‌آموز پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي جديد در استان تصريح كرد: تعداد دانش‌آموزان مقطع ابتدايي در مدارس غيردولتي 28 هزار و 504 و در مدارس دولتي 474 هزار و 738 نفر در سال تحصيلي جديد است كه در مجموع امسال 503 هزار و 242 دانش‌آموز در استان در مدارس ابتدايي تحصيل مي‌كنند.

وي درباره برنامه امسال آموزش‌وپرورش براي هوشمندسازي مدارس خاطرنشان كرد: در قانون بودجه 92 اعتباري براي هوشمنسازي در نظر گرفته شده‌است اما اين‌كه با توجه به محدوديت‌هاي مالي چه‌ ميزان اعتبار به‌اين منظور تخصيص يابد، هنوز مشخص نيست به همين دليل نمي‌توان تعداد مدارس جهت هوشمندسازي در سال جديد را تعيين كرد.

معاون آموزش متوسطه اداره‌كل آموزش‌وپرورش خوزستان اعتبار هوشمندسازي هر كلاس در سال جديد را بالغ بر سه ميليون تومان پيش‌بيني كرد و افزود: رقم اعتباري ديگر براي هوشمندسازي، مصوبه هيأت وزيران در سال گذشته است كه تمام ادارات را در هر شهر به هوشمندسازي حداقل يك مدرسه موظف مي‌كند كه اين مصوبه در بسياري از ادارات استان محقق نشد. علاوه بر اين مي توان هوشمندسازي را از طريق كمك‌هاي مردمي جهت كيفيت‌بخشي به فضاي آموزشي اجرا كرد؛ در غير اين‌صورت اعتبار ديگري براي هوشمندسازي پيش‌بيني نشده‌است.

اكبري همچنين در خصوص برنامه آموزش‌وپرورش براي بهسازي و نوسازي مدارس در سال جديد اظهار داشت: در حال حاضر اعتباري براي نوسازي و بهسازي مدارس تخصيص نيافته‌است اما تعدادي از مدارس با كمك خيرين و ادارات و ارگان‌ها مرمت و بهسازي مي‌شوند.