موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی چه کسانی‌ هستند؟

خورنا: عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی مخالفان و موافقان ۱۸ وزیر پیشنهادی کابینه یازدهم را در جلسه علنی امروز خانه ملت قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی در حال برگزاری است.

در این جلسه ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی موافقان و مخالفان وزرا را اعلام کرد.

* وزارت آموزش و پرورش

صادقی در این زمینه گفت: بر اساس قرعه‌کشی‌های به عمل آمده در مخالفت با وزیر پینشهادی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش آقایان امیرآبادی و حکیمی و در موافقت، آقایان عثمانی و آقایی سخنرانی خواهند کرد که البته آقایی بخشی از وقت خود را به لاهوتی داده است.

* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وی اضافه کرد: برای وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قرعه‌کشی به عمل آمده آقای نعمتی و دهقان به عنوان مخالف و حسین‌زاده و خجسته به عنوان موافق مواضع خود را بیان می‌کنند.

* وزارت اطلاعات

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه برای وزیر پیشنهادی اطلاعات آقای نبویان و رسایی به عنوان مخالف و عبداللهی و قوامی به عنوان موافق صحبت خواهند کرد، عنوان کرد: آقای قوامی بخشی از وقت خود را به آقای هروی داده است و وی در موافقت با وزیر پیشنهادی سخن بگوید.

* وزارت اقتصاد

به گفته صادقی، قاضی‌پور به عنوان مخالف وزیر اقتصاد و عبداللهی و هروی به عنوان موافق وزیر اقتصاد سخنرانی می‌کنند.

* وزارت خارجه

عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه بیان لیست موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی حسن روحانی گفت: برای وزیر امور خارجه آقایان قاضی‌پور و پژمان‌فر به عنوان مخالف و کاشانی که قسمتی از وقت خود را به عزیزی داده است به همراه سبحانی‌نیا در موافقت با وزیر مواضع خود را اعلام می‌کنند.

* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وی اضافه کرد: برای وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آقایان قاضی پور و لاهوتی به عنوان مخالف و حیدری‌طیب که بخشی از وقت خود را به احمدی‌لاشکی داده است به همراه منظری‌توکلی به عنوان مخالف در صحن علنی مجلس سخنرانی خواهند کرد.

* وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی

عضو هیئت رئیسه مجلس صابری و امیری را به عنوان نمایندگان مخالف و ندیمی، عالی و محجوب را به عنوان موافق وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی نام برد.

* وزارت جهاد کشاورزی

وی همچنین شکرخدا موسوی، چهاردولی و لاهوتی را به عنوان مخالف و سیدباقر حسینی و عثمانی را به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی عنوان کرد.

* وزارت دادگستری

صادقی در همین زمینه گفت: در مخالفت با وزیر دادگستری هم آقایان داوتگری و کوچک‌زاده و در موافقت با وزیر عزیزی و بهمئی سخنرانی خواهند کرد.

* وزارت دفاع

به گفته عضو هیئت رئیسه مجلس، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیچ مخالفی ندارد و بالطبع موافقی هم سخنرانی نخواهد کرد.

* وزارت راه و شهرسازی

صادقی افزود: برای وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی نیز آلیا و نوباوه به عنوان مخالف و جباری و نخل ابراهیمی به عنوان موافق در صحن علنی مواضع خود را اعلام خواهند کرد.

* وزارت صنعت، معدن و تجارت

به گفته صادقی علی‌لو و قائدی به عنوان مخالفان وزیر پیشنهادی صنعت و انصاری و شریعتی به عنوان موافقان این وزیر مباحث خود را طرح خواهند کرد.

* وزارت علوم

وی کارخانه و بشیری را مخالف و حسینی و خضری را موافقان وزیر پیشنهادی علوم نام برد.

* وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقایان کریمی‌قدوسی و رسایی در مخالفت و حیدرپور و دامادی در موافقت صحبت خواهند کرد.

* وزارت کشور

به گفته صادقی کوچک‌زاده و اسدی در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور و عزیزی و جباری در موافقت با وزیر یادشده در صحن علنی سخنرانی خواهند کرد.

* وزارت نفت

وی مقیمی و نادران را مخالفان وزیر پیشنهادی نفت و رحمانی و عبدی را به عنوان موافقان وزیر یادشده نام برد.

* وزارت نیرو

صادقی همچنین اعلام کرد که برای وزارت نیرو، نعمتی و قاضی‌پور به عنوان مخالف، جلیلی‌سرقلعه و زمانیان به عنوان موافق در صحن علنی به ایراد سخن می‌پردازند.

* وزارت ورزش و جوانان

وی همچنین گفت:‌ در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزیر ورزش و جوانان مرادی سخنرانی خواهد کرد که بخشی از وقت خود را به آقای عثمانی داده است، همچنین آقای رحمانی در مخالفت با این وزیر پیشنهادی مواضع خود را اعلام می‌کند. البته احمدی‌لاشکی، کاتب و کاشانی نیز در موافقت با این وزیر صحبت خواهند کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان تاکید کرد که هر نماینده مخالف یا موافق فقط می‌تواند وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد.