شرکت نمکزادیی هفتکل و چند سوال از مدیران نفتی

خورنا: شرکت نمکزدایی هفتکل از زمان راه اندازی به حالت غیر فعال بوده و کارکنان آن بلاتکلیف اند.

به گزارش هفتکل نیوز، از اوایل دولت نهم ، موضوع اشتغال جوانان مناطق نفتخیز در دستور کار مسئولان نفتی قرار گرفت و جوانان جویای کار هفتکل امید زیادی داشتند تا  از راه منبع زیر زمینی وطن شان ، صاحب کار و زندگی شوند.

در همین راستا شرکت مناطق نفتخیز جنوب تصمیم به راه اندازی واحد نمک زدایی در حوالی هفتکل ( روستای چمن لاله )  گرفت و مسئولان آن در اظهارنظرهای مختلف از جذب حدود ۳۰۰ نفر نیروی کار بصورت مستقیم و غیر مسشتقیم  در این پروژه خبر دادند.

پس از تجهیز کارگاه و حضور چند پیمانکار امیدها بیشتر شد . هر کدام از پیمانکاران از طریق مراجع مرتبط اقدام به جذب تعداد معدودی نیروی کار  کرد و به نظر می رسید شرایط برای رفع بخش زیادی از مشکل بیکاری در این منطقه مهیا می شد.

اما دیری نپایید که این پروژه از فعالیت افتاد و عملاً کاری در این امور صورت نگرفت.شایعات مختلفی در خصوص چرایی این مهم مطرح شد و مهم ترین آن بحث تحریم ها بود که  البته توسط هیچکدام از مسئولان تایید نشد.

چندین سال به همین وضع می گذرد و همان تعداد معدود که از ابتدا به کار گیری شدند با حضور در محل کارگاه  بدون هیچ فعالیتی، وقت می گذرانند.

چند سوال از مدیران محترم نفتی داریم که:

تکلیف این پروژه چه خواهد شد؟ آیا می توان به همین وضع ادامه داد؟ شهر هفتکل با این همه منابع عظیم نفتی و گازی و مردم آن تا کی باید منتظر هدیه ی نظام باشند؟ آیا امیدی به سروسامان گرفتن واحد نمک زدایی هفتکل داشته باشند؟  آیا مشکلات فقط باید گریبان این پروژه را بگیرد؟ به راستی هفتکل هیچ اولویتی برای شما ندارد؟  از حضور وزیر نفت در هفتکل برای حل این موضوع استفاده شد؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.