پرونده ثبت جهانی شوش در مرحله پایانی

خورنا: معاون اداره کل میراث فرهنگی خوزستان از قرار گرفتن پرونده ثبت جهانی شهر شوش در مراحل پایانی خبر داد و گفت: در این پرونده کمبود اعتبار وجود ندارد.

سیدحکمت موسوی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش اظهار کرد: پرونده ثبت جهانی شهر تاریخی شوش در شرایط کنونی در حال کامل شدن است و مشکل خاصی از این نظر وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل این پرونده در شرایط کنونی کمبود اعتبار ندارد، افزود: پرونده ثبت جهانی شهر شوش در حال تکمیل شدن است و از همه توان خود برای تکمیل این پروژه استفاده می‌کنیم.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان خاطرنشان کرد: در این باره یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود که برای تکمیل شدن پرونده کافی است.

موسوی با اشاره به اینکه محوطه در نظر گرفته شده برای ثبت جهانی در شوش در حال سامان‌دهی است، تاکید کرد: سامان‌دهی محوطه، کاهگل‌کاری و مبلمان آن در شرایط کنونی در دستور کار است.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان درباره اقداماتی که در شرایط کنونی در دستور کار است، گفت: تعریف مدخل‌های ورودی محوطه در شرایط کنونی در دستور کار است و پس از انجام این مراحل پرونده از نظر فنی آماده خواهد بود.