چهارگروه استهلال رویت ماه شوال در آبادان را رصد می کنند

خورنا: حجت الاسلام ‘عبدالمحمد سعدونی’  گفت:این گروه ها غروب روز سه شنبه در محوطه روبه‌روی پالایشگاه آبادان در حاشیه اروند رود، بام بازار مرکزی، محوطه ناحیه مقاومت بسیج آبادان و جاده آبادان به اروندکنار رویت ماه شوال رارصد می کنند.
وی اعضای این گروه ها را چهار نفره و یا پنج نفره اعلام کرد و اظهار داشت:در هر گروه یک کارشناس آموزش دیده درباره استهلال ماه، یک نفر به نمایندگی از دفتر امام جمعه و یک نفر از بسیج حضور دارند.
حجت الاسلام سعدونی گفت:از طریق رسانه های محلی در خصوص رویت ماه شوال به شهروندان آموزش لازم داده شده است