۸ عکس عجیبی که تلویزیون به کاندیداها نشان داد!

در پایان اولین مناظره زنده تلویزیونی، هشت عکس نمایش داده شد و نظر هرکدام از نامزدها درباره آنها پرسیده شد.