جاده استراتژیک آبادان-ماهشهر آزاد شد+ تصویر

خورنا: روزنمای دفاع مقدس: جاده استراتژیک آبادان-ماهشهر آزاد شد.

01-27500-00001_0

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.