هشت پروژه آب و فاضلاب شهری در شادگان در حال اجرا است

خورنا: ‘سعید فیوضی’ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:طرح نصب انشعاب جدید، اصلاح شبکه و اصلاح انشعابات و کنتورهای آب شهری با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال ازمحل اعتبارات پروژه های ملی فاضلاب در این شادگان اجرا می شود.
وی اظهار داشت: این پروژه ها شامل نصب ۳۳ انشعاب فاضلاب ، اصلاح ۱۶۷۵متر شبکه آب ، نصب ۱۴۱ انشعاب آب ، واگذاری ۱۱۴ انشعاب آب ، تعویض تعداد ۲۳۱ کنتورآب ، تبدیل ۱۴ انشعاب غیرمجاز به مجاز ، واگذاری تعداد ۴۲ انشعاب فاضلاب و تولید سه میلیون و ۲۸۰ هزار و ۱۲۱ متر مکعب آب مورد نیاز شهروندان می باشد.
فیوضی اظهارداشت: در بخش اصلاح و بازسازی تلمبه خانه های فاضلاب ، عملیات سویل ، مکانیک پمپاژ ، ساخت و ساز دیوار واحداث ساختمان اداری درتلمبه خانه های شماره ۳ ، ۷ و ۱۳ و با هدف افزایش ظرفیت با توجه به ازدیاد جمعیت شهری دردست اجرا است که با اتمام این عملیات حجم بالایی ازمشکلات آب و فاضلاب شادگان مرتفع خواهد شد.
فرماندار شادگان گفت:پروژه های آب و فاضلاب در مناطق مسکن مهر ، بوتان گاز و چومه سید علوان و تلمبه خانه های شماره ۳ و ۷ و۱۳ شهری در حال اجرا است.