جدول/ قیمت انواع خودرو داخلی در بازار

قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ وانت باردو
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۱.۴۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۸.۴۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۳.۶۲۰.۰۰۰ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۸۵۰.۰۰۰ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ دوگانه سوز با ایربگ LX سمند
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۳۰۰.۰۰۰ LX سمند
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ LX سمند یورو ۴
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶.۲۸۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۶.۵۳۰.۰۰۰ EF7 سمند مالتی پلکس
۲۷.۲۳۰.۰۰۰ EF7. سمند مالتی پلکس با داشبورد جدید
۲۷.۴۴۰.۰۰۰ ۲۷.۲۰۰.۰۰۰ EF7 سمند پایه گازسوز
۲۸.۶۹۰.۰۰۰ EF7. سمند پایه گازسوز یورو ۴
۲۵.۱۸۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰.۰۰۰ GLX 405 پژو
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۳.۱۱۰.۰۰۰ ۲۶.۴۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۳۱.۲۸۰.۰۰۰ ۳۳.۸۰۰.۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال
۳۰.۶۰۰.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس آپشن جدید
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۱.۰۰۰.۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹.۵۰۰.۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۰.۵۰۰.۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۴.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ۱.۶ رانا
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ E1 تندر
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۴۲.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید
۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ گازسوز SL 132 .پراید
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ ۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ ۱۶.۶۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۶.۷۰۰.۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ ۱۴.۴۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۵.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵.۷۶۷.۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
۱۸.۷۹۰.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ SX تیبا فول
۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ریو / آپشن دار
۲۰.۵۰۰.۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶.۳۲۰.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا
۲۵.۹۱۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹
۷۲.۸۲۹.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۱۱ جدید C5
۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲
۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ HIGH نیسان قشقایی
۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
۷۵.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۸۰.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۱.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۷.۵۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک
۷۴.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۷۲.۰۰۰.۰۰۰ X60
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ لوبو
۹۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۷۹.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹
۷۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶.۶۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۵۸.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۸.۰۰۰.۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ MVM 530
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
۶۰.۵۰۰.۰۰۰ ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ X33 _ تیگو
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی
۵۷.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۵.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۴۶.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.