وزیر دفاع مشکلات شهروندان بندر ماهشهر را بررسی کرد

خورنا: وزیر دفاع وپشتیبانی کشور در جلسه ملاقات عمومی  با تعدادی از شهروندان شهرستان بندر ماهشهر دیدار ومشکلات آنان را بررسی نمود .

به گزارش خورنا، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور در جلسه ملاقات عمومی در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان با تعدادی از شهروندان دیدار و مشکلات آنان را بررسی و برای رفع این مشکلات دستوراتی را صادر نمود .

در این جلسه ملاقات  مردمی  که فرماندار شهرستان بندر ماهشهر نیز حضور داشت مشکلات بیش از ۳۰نفر از شهروندان را بررسی و برای رفع آنها دستوراتی صادر شد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.