همه روستاهای رامشیر برقدار شد

خورنا: مدیر توزیع برق رامشیر گفت: با تامین برق دو روستا در شهرستان رامشیر استان خوزستان، همه روستاهای شهرستان برقدار شده است.

سیدمصطفی احمدپور افزود : شهرستان رامشیر ۱۴۸ روستا دارد و دو روستای باطولی و ابوصخیره با ۲۳ خانوار جمعیت، آخرین روستاهای بی برق این شهرستان بود که برای تامین برق آنها، یکهزار و ۲۱۰ متر شبکه فشار متوسط احداث شده است.

احمدپور افزود: نصب هشت دستگاه ترانس نیز از فعالیت های صورت گرفته برای تامین برق این دو روستا بوده و در مجموع دو میلیارد و ۲۳ میلیون ریال برای برق رسانی به این دو روستا سرمایه گذاری شده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.