فعال کارگری پتروشیمی بندرامام: احتمال افزایش نیافتن مزد فروردین کارگران پتروشیمی

خورنا: «افزایش مزد ۹۲ در حقوق فروردین ماه کارگران پتروشیمی آبادان اعمال نشده و تکرار چنین اتفاقی برای کارگران پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر قابل قبول نیست.»

عضو هیئت مدیرهٔ اتحادیهٔ کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام از احتمال اعمال نشدن افزایش مزد سال ۹۲ در حقوق فروردین ماه کارگران پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر ابراز نگرانی کرد.

مهرزاد مهرانی در این باره به ایلنا گفت: طبق شنیده‌های کارگران احتمال افزایش نیافتن مزد سال ۹۲ طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار در فروردین ماه وجود دارد و کارگران پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند.

وی در پایان با انتقاد از وضعیت کارگران پتروشیمی آبادان مدعی شد: افزایش مزد ۹۲ در حقوق فروردین ماه کارگران پتروشیمی آبادان اعمال نشده و تکرار چنین اتفاقی برای کارگران پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر قابل قبول نیست.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.