سفر وزیر دادگستری به رامشیر

خورنا: خبر ها حاکی از حضور یکی از وزیران دولت در شهرستان رامشیر است.

به گزارش خورنا، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری (امروز) شنبه به رامشیر سفر خواهد کرد.

گفته می شود این سفر بمنظور بررسی روند رسیدگی به برخی پرونده ها و نظارت مستقیم بر اجرای برنامه هاست.

اخبار تکمیلی بزودی درج خواهد گردید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.