سازمان بازرسی کشور به سراغ شهرداری رامشیر رفت

خورنا: بازرسین سازمان بازرسی کشور به سراغ شهرداری و شورای شهر رامشیر رفتند.

به گزارش خورنا، شهرداری رامشیر این روزها مشغول تنظیم اسناد جهت ارائه به بازرسین سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

شهرداری رامشیر در حال جمع آوری و تطبیق اسناد برای پاسخگویی به بازرسان می باشد؛ شورای شهر رامشیر نیز در این تحقیقات مورد بازرسی قرار گرفته است.

این در حالیست که بارها و بارها حقوق کارگران شهرداری حتی تا ۵ ماه نیز به تعویق افتاده است و هیچ مرجعی به شهرداری کمک نکرده بود. هم اکنون نیز حقوق برخی کارگران یا کارمندان شهرداری رامشیر برای دومین ماه متوالی پرداخت نشده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.