ریزگردها و چند نکته بهداشتی/ رئیس اداره هواشناسی بندرماهشهر

خورنا_علیرضا رشنو: با توجه به آغاز مجدد گرد و خاکهای دوره ای بهار و تابستان در خوزستان ، لازم می دانم در این خصوص اطلاعاتی را در اختیار هم استانیهای عزیز قرار دهم.

بیش از یک سال است رنگ گرد و خاک یا ریز گردهای ورودی به استان غالبا از زرد به سفید تغییر پیدا کرده اند. دلیل این امر ریز تر شدن قطر ذرات گرد و خاک می باشد و نتیجه ی آن عبور راحت تر ذرات گرد و خاک از ماسکهای موجود در بازار، همچنین درز شیشه ها و پرده های پنجره ها می باشد، پس لازم است در هنگام وقوع گرد و خاک موارد ایمنی را به صورت جدی رعایت کرد.

به دلیل اینکه جنس ذرات گرد و خاک از رس است و حالت طبیعی رس لایه لایه بودن آن است در نتیجه در ذرات گرد و خاک، فضاهای میکروسکوپی وجود دارد که تاریک و مرطوب بوده و برای زنده ماندن ویروس بیماریها و انتقال آنها از کشوری به کشور دیگر بسیار مستعد می باشد.

هرچند تاکنون بیماری خاصی در گرد و خاکهای ورودی به ایران شناسایی نشده است اما با توجه به مشکلات بهداشتی کشور عراق می طلبد در هنگام وقوع گرد و خاک از قرار گرفتن کودکان و افراد مسن در معرض این پدیده ولو برای زمانی اندک و همچنین جوانان برای زمان طولانی در آن جلوگیری کرد.

ذرات گرد و خاک به شدت جاذب دود، آلودگی و گرده گلها و گیاهان بوده و می تواند این آلودگی را به اشخاص دارای حساسیت ( آسم ) منتقل کند.

ورزش در هوای دارای ریز گرد علاوه بر مفید نبودن باعث ورود بیشتر ذرات ریز گرد از راه دهان ( هنگام تنفس ) به ریه های ما شده و می تواند تا مدتها در ریه باقی مانده و باعث عفونت ریوی گردد.

موتور سواری در گرد و خاک باعث خشکی چشم و قرمزی ظاهری آن می شود که ادامه آن می تواند خطراتی را برای بینایی به همراه داشته باشد.

مطمئنا آگاهی هم استانی های عزیز از خطرات گرد و خاک می تواند برای پیش گیری از وقوع بیماریهای وابسته به این پدیده بسیار موثر باشد.

علیرضا رشنو-رئیس اداره هواشناسی بندرماهشهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.