اختراع اولین pc-plc جهان در رامشیر

خورنا: اولین pc-plc جهان توسط دانش آموز رامشیری وبدون هیچ هزینه ای ساخته شد.

به گزارش خورنا، plc نام دستگاهی است که قادر است تمام تایمرها و مدارات فرمان را حذف کرده و جایگزین آن ها شود.

قطعات این دستگاه که فقط توسط کامپیوتر قابل برمانه نویسی است به صورت جداگانه وارد و پس از مونتاژ آن در ایران وارد بازار میشود.

علی غبیشاوی فارق التحصیل رشته برق صنعتی موفق شد این دستگاه را با کامپیوتر خانگی برای اولین بار در جهان تطبیق دهد به نحوی که توان و خروجی نامی آن تغییری نکند.

این کار با هدف فشرده کردن امکانات آموزشی و صنعتی بوده به نحوی که فضای اشغال شده حدود یک سوم باشد. علاوه بر آن با این کار می توان یک شرکت عظیم مانند صنایع پتروشیمی را با یک پیام کوتاه و یا ایمیل کنترل کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.