نماینده اهواز: بودجه کشور باید با نگاه به مسائل معیشتی تدوین شود

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه جاری کشور باید بر اساس مسائل معیشتی مردم تدوین شود و در این خصوص باید برنامه‌ریزی جامعی در دستور کار قرار گیرد.

سیدشریف حسینی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: بودجه جاری کشور باید با نیم‌نگاهی به مسائل معیشتی و اقتصادی تدوین شود و به این دلیل باید از همه ظرفیت کارشناسی موجود استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه باید از همه سلایق در تدوین بودجه استفاده کرد، افزود: تنها نظر کارشناسی باید ملاک کار باشد و مجلس نیز در این باره تلاش دارد تا بودجه‌ای جامع تدوین کند.

*بودجه خوبی نوشته می‌شود

حسینی با اشاره به اینکه بودجه خوبی به مجلس ارسال شده است، تاکید کرد: بودجه خوبی نوشته شده است ولی نمایندگان مجلس نیز در این باره نظراتی دارند که لحاظ خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بودجه باید بر اساس برنامه‌های توسعه کشوری تدوین شود، خاطرنشان‌کرد: باید بر اساس برنامه‌های توسعه کشوری وابستگی به نفت کاهش یابد ولی در شرایط کنونی شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: تدوین بودجه تدوین پیش‌بینی‌هاست ولی باید به نحوی این پیش‌بینی را تدوین کرد تا به اجرا و تحقق نزدیک باشد و به این دلیل مجلس با نگاهی عمیق به بودجه می‌نگرد.

*مفهوم جهاد اقتصادی را در بودجه متبلور کنیم

حسینی با اشاره به اینکه باید شعار سال را در بودجه متبلور کرد، تصریح کرد: باید به نحوی کار کرد که بودجه بر اساس نظرات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌جاری باشد و در این باره از همه توان علمی و تخصصی بهره خواهیم برد.

وی با تاکید بر اینکه مفهوم حماسه اقتصادی باید در بودجه متبلور شود، اضافه کرد: در این باره از همه توان علمی، کارشناسی و تجارت در این حوزه استفاده می‌کنیم تا با نیم‌نگاهی به حمایت از تولید ملی حماسه‌های اقتصادی بیافرینیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.