هیات وزیران تصویب کرد: حداقل حقوق ۴۹۰ هزار تومان

خورنا: دولت با اصلاح مصوبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ که بر اساس آن میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده بود، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جدید را ۲۵ درصد تعیین کرد.

جزییات این مصوبه که با امضای ˈمحمدرضا رحیمیˈ معاون اول رئیس جمهوری، رو ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۲ ، به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات دولتی ابلاغ شده است به شرح زیر است:
به گزارش ایسنا، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:
بندهای (۲) ،(۳)،(۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۷/ ت ۴۹۰۴۰ مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود.
۲ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) تعیین می‌شود.
۳ ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش ( ۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.
۴ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۲ به میزان یک هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می‌شود.
۵ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۵ درصد (۲۵%) نسبت به سال ۱۳۹۱ افزایش می‌یابد.
۶ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (۸) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان چهار میلیون و ۹۰۰ هزار ریال ( ۴۹۰۰۰۰) و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
۷ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و ۹۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود.
۸ حداقل حقوق کارمندان مشمول بند (۳) این تصویب‌نامه در سال ۱۳۹۲ به میزان سه میلیون و۳۲۰ هزار ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.