اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا انتخاب شدند

خورنا: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای تهران از مجامع استانی خواست تا از بین نمایندگان هر استان ۳نفر از نمایندگان مردم در مجلس را معرفی کنند که در تهران به همین شکل ۳ نفر انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور در همایش هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان تهران اظهار داشت: باید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا ولایتمداری و التزام عملی به اسلام و ابراز وفاداری به قانون اساسی باشد.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ، انتخابات را یک فرایند سه بعدی دانست که در این فرایند،حقوقی را باید برای حاکمیت ، حقوقی را برای ملت و حقوقی را برای داوطلب انتخاباتی در نظر گرفت که این حقوق به هیچ وجه نباید قربانی دیگری شود به شکلی که حقوق حاکمیت ،ملت و فرد داوطلب تامین شود.

وی گفت: حفاظت و صیانت از این فرایند سه وجهی بر روی دوش هیاتهای اجرایی و نظارت است لذا هر گونه اشکالی که در این روند ایجاد شود، قطعاً حقوقی از ملّت، نظام و یا داوطلب تضییع خواهد شد.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ۲۴خردادماه سال ۱۳۹۲برگزار خواهد شد اضافه کرد: در این انتخابات مجری یکی است اما ناظر دومجموعه است،یکی ناظرین شورای محترم نگهبان و دیگرین ناظرین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که همان ناظرین مجلس شورای اسلامی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد:در این راستا مجلس شورای اسلامی ۵ نفر را که شامل ۳نفر از کمیسیون شوراها و ۲ نفر از کمیسیون اصل نود با رای گیری در صحن علنی مجلس به عنوان هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب کرده است.

طلا در خصوص هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران گفت: هیات مرکزی نظارت از مجامع استانی خواست تا از بین نمایندگان هر استان ۳نفر از نمایندگان مردم در مجلس را به عنوان هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای آن استان معرفی کنند که در تهران به همین شکل ۳نفر انتخاب شدند که شامل آقایان نکو نماینده رباط کریم و بهارستان ، مهندس بذرپاش نماینده تهران ، ری ، اسلامشهر ،شمیرانات و اخیراً پردیس و اینجانب ، که این ۳نفر ، به عنوان اعضاء هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران هستند.

وی در ادامه یاد آور شد : اعضاء هیات نظارت استان تهران از امناء مردمی، نمایندگان و صاحبنظران خواستند تا اسامی پیشنهادی هیاتهای نظارت هر ۱۶شهرستان را معرفی نمایند. هر شهرستان ۵ نفر به عنوان اعضاء هیات نظارت آن شهرستان انتخاب شده و هیات های نظارت هر شهرستان باید اعضای هیات‌های نظارت هر بخش را که شامل۳نفر می باشند را معرفی کنند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد که اعضای هیات‌های نظارت علی القاعده نباید نسبتهای نسبی و سببی با کاندیداها داشته باشند و این اعضاء به معنای واقعی باید امین مردم بوده و با قول لین برخورد نموده و به همه احترام بگذارند و آخرتشان را بر دنیای دیگران مقدم بشمارند.

عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان تهران در باره تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر گفت :به موجب ماده ۷اصلاحی سال ۱۳۸۲شهرهای تا ۲۰هزار نفر جمعیت ۵نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی البدل ، شهرهای از ۲۰هزار نفر تا ۵۰هزار نفر جمعیت ، ۷نفر عضو اصلی و ۳نفر عضو علی البدل ، شهرهای از ۵۰هزار نفر جمعیت تا ۱۰۰هزار نفر ، ۹نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل ، شهرهای از یکصدهزار نفر جمعیت تا ۲۰۰هزار نفر ، یازده نفر عضو اصلی و ۵نفر عضو علی البدل ، شهرهای از ۲۰۰هزار نفر جمعیت تا ۵۰۰هزار نفر ،۱۳نفر عضو اصلی و۶ نفر عضو علی البدل ،  شهرهای از ۵۰۰هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر ،۱۵نفر عضو اصلی و ۷نفر عضو علی البدل و شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دومیلیون نفر جمعیت ، ۲۱نفر عضو اصلی و ۸نفر عضو علی البدل و شهرهای بیش از دومیلیون نفر جمعیت ،۲۵ نفر عضو اصلی و ۱۰نفر عضو علی البدل خواهند داشت که تهران ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی البدل دارد و ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.

دبیر مجمع نمایندگان تاکید کرد: کسانی می‌توانند داوطلب عضویت در شوراها شوند که تابعیت جمهوری اسلامی را داشته باشند و کسانی که تابعیت دوم دارند نمی توانند به عرصه انتخابات ورود کنند. در انتخابات شوراها داوطلب در هنگام ثبت نام باید استعفای خود را در پستهای مطرح در ماده ۲۸ قانون  که به تایید مقام مسئول رسیده باشد، ارائه کند.

وی ادامه داد: باید اعضای هیات های نظارت آبروی افراد را در صورت عدم تایید صلاحیت مدنظر قرار داده چه بسیار مواردی از این دست باعث شده که در خانواده فرد کاندیدا عدم صلاحیت شده مشکلاتی پیش آمده است لذا باید رضایت خداوند متعال را در این موارد مد نظر قرار داد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.