کاهش خدمت سربازی متناسب با تعداد فرزندان

خورنا: فریبا حاجی علیبا اشاره به کاهش خدمت سربازی آقایان متناسب با سن ازدواج آنها اظهار داشت: این بند جزء مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بر اساس این مصوبه وزارت کشور با همکاری ستاد نیروهای مسلح و سازمان نظام وظیفه موظف است طرح کاهش خدمت سربازی را متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان اجرا کند.

وی در‌خصوص کاهش ساعت کاری زنان عنوان کرد: وزارت رفاه موظف است “طرح حضور منعطف و کاهش ساعت کار ” را برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر ۵ سال اجرا کند همچنین قوانین قانون کار باید برای حضور منعطف زنان کارمند بازنگری شود.

به گزارش تسنیم،دبیر ستاد ملی زن و خانواده درباره سرانجام بیمه زنان خانه دار عنوان کرد: بیمه زنان خانه دار در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در سال ۹۲ بررسی و مصوب خواهد شد و امسال پوشش بیمه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیون زن خانه‌دار، با سطح‌بندی توانایی مالی آغاز می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.