سنایی: شاهد خیزش نهضت کاندیداتوری در کشور هستیم

خورنا: وی افزود: اینکه افراد مختلفی برای حضور در عرصه انتخابات، اعلام حضور می‌کنند، از یک جهت قابل ارزیابی مثبت است که این افراد احساس تکلیف می‌کنند و برای حضور در صحنه‌های سیاسی، دارای انگیزه هستند. اما این اتفاق همچنین نشانه‌ای از سازمان نیافتن انگیزه‌ها در کشور ماست و به خوبی خلاء احزاب قوی را نشان می‌دهد. این نوع ورود به انتخابات و آرایش صحنه سیاسی برای مردم ایجاد سردرگمی می‌کند. در کمتر از سه ماه مانده به برگزاری انتخابات، هیچ کس نمی‌تواند تخمین بزند که رییس‌جمهور از بین چه کسانی انتخاب خواهد شد و این نوعی بی‌سامانی در عرصه انتخابات است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری یک انتخابات پرشور در کشور، اظهار کرد: مردم ما نشان دادند که در صحنه‌های مختلف، حضور جدی پیدا می‌کنند و ما باید امیدوار باشیم که انتخابات بیش از گذشته از نظر فعالیت کاندیداها و برنامه‌محور بودن آنها به استانداردها نزدیک‌تر شود.
به گزارش خبرآنلاین، سنایی با بیان اینکه کاندیداها باید در مورد برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان در عرصه‌های مختلف به صورت شفاف و مدون صحبت کنند، افزود: خوب است که کاندیداها بیش از تخریب رقبا، به معرفی برنامه‌ها و سوابق خود بپردازند و اصول اخلاقی را هم رعایت کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.