ساعت رسمی امشب تغییر می کند

خورنا: با تصویب هیات وزیران و بر اساس روال سال‌های گذشته در پایان نخستین روز از فروردین ماه ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

بر اساس این گزارش، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

بر اساس «قانون تغییر ساعت رسمی کشور» مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه هر سال یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

به گزارش ایسنا،مطابق قانون مذکور ، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به وضعیت سابق برگردانده می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.