حرف شما: گزارش یک منظره تاسف بار در خیابان شهرداری ماهشهر

خورنا_حرف شما: میخواستم منظره تاسف بار یکی از خیابان های اصلی شهر ماهشهر رو گزارش کنم. خیابانی که اتفاقا شهرداری شهر هم در همین منطقه قرار داره ! انتهای خیابان ۲۲ بهمن که به این منطقه بیگلری هم میگن! روبه روی تاکسی سرویس فجر! جوی خیلی بزرگی قرار داره که واقعا فوق العاده کثیف و آلودست و باعث وحشت و نگرانی اهالی این منطقه شده! جالب اینجاست که با وجود قرار داشتن شهرداری در این خیابان، برای حل این اوضاع هیچ اقدامی انجام نمیشود.

وطن پرست از بندر ماهشهر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.