آزمون استخدامی جذب نیروی انسانی در آبادان

خورنا: مسوول آموزش فرودگاه بین المللی آبادان گفت: به منظور تامین نیروی انسانی در فرودگاه آبادان، آزمون استخدامی این فرودگاه و دیگر دستگاه های دولتی استان خوزستان برگزار شد.

سیما یوسفی شیخ رباط افزود:آزمون استخدامی جهت جذب نیروی انسانی فرودگاه آبادان و دیگر دستگاه های دولتی خوزستان از محل سهمیه استخدامی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و در اجرای مصوبه هیات وزیران با نظارت مستقیم استانداری خوزستان برگزار شد.

وی اظهار داشت: این آزمون برای احراز هشت پست شغلی در رده های کاردانی و کارشناسی عملیات فرودگاه بین متقاضیان برگزار شد که قبول شدگان در مرحله نهایی براساس ضوابط و مقررات به صورت پیمانی جذب خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.