بیمه نخیلات در خرمشهر آغاز شد

خورنا: مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از آغاز کار بیمه نخیلات در سطح دو هزار ۱۰۰ هکتار از نخل های بارور این شهرستان خبر داد.

ابراهیم داوری افزود: با توجه به حمایت های ویژه صندوق بیمه درخصوص محصول نخیلات، باغداران می توانند نسبت به بیمه کردن نخل های خود اقدام کنند.

داوری افزود: در سال گذشته ۱۱۰ هزار اصله نخل بارور از نخیلات شهرستان خرمشهر زیر پوشش بیمه نخیلات قرار گرفت.

وی گفت: در راستای حمایت از نخلداران در قالب پوشش بیمه نخیلات بیش از سه میلیارد ریال غرامت به ۸۵۶ نفر از نخلداران بابت زیان وارده به ۱۰۵ هزار و ۷۹۹ اصله نخل بارور در منطقه پرداخت شد.

شهرستان خرمشهر در جنوب خوزستان دارای ۴۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.